Dagmar Bosáková

Dagmar Bosáková

Project Manager, První certifikační autorita

Dlouhodobě se věnovala problematice eGovernmentu a elektronického podpisu, podílela se na tvorbě koncepcí a návrhů právních předpisů v této oblasti. V letech 2007 – 2010 vykonávala funkci ředitelky odboru koncepce a koordinace ICT ve veřejné správě na ministerstvu vnitra. Jejími předchozími působišti byly ministerstvo informatiky (ředitelka odboru koncepce a koordinace ISVS), Úřad pro ochranu osobních údajů (ředitelka odboru elektronického podpisu), Úřad pro státní informační systém (ředitelka odboru bezpečnosti a ochrany osobních údajů), Národní informační středisko a Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací.

Věnuje se rovněž přednáškové a publikační činnosti. Od roku 2010 pracuje jako projektová manažerka ve společnosti První certifikační autorita, a.s.