Robert Piffl

Robert Piffl

Advisor to the Deputy Minister, Ministry of the Interior of Czech Republic

Od roku 1992 se zabývá problematikou zejména elektronických forem dokumentů v rámci jejich životních cyklů a s tím související technologickými a legislativními aspekty.

- v letech 2005 - 2010 poradce ředitele odboru účetnicví a audit, spoluautor zákona o účetnictví a prováděcích právních předpisů, spoluautor účetní reformy veřejné správy, poradce náměstka pro účetnicví a daně v oblasti e-governmentu a elektronických forem dokladů

- v letech 2010 - 2014 poradce náměstka ministra financí pro oblast e-dokumentů v gesci MF ČR, řešitel projektu e-fakturace na MF ČR, člen Národního fóra pro elektronickou fakturaci, zástupce MF v projektu "Elektronizace zadávání veřejných výběrových řízení", člen poradního orgánu ministra v oblasti elektronizace účetnictví a daňových předpisů, spoluautor právní úpravy zákona o dani z přidané hodnoty v souvislosti s elektronickou formou daňových dokladů

- od roku 2014 poradce náměstka ministra vnitra pro ICT a komunikační technologie, člen poradního orgánu ministra vnitra - řídící skupiny eIDAS, člen pracovní skupiny pro e-fakturaci při RVIS, člen "Cooperation Network for Electronic identification” v rámci eIDAS