Jan Tejchman

Jan Tejchman

Business Consultant, SEFIRA

Jan Tejchman je absolventem stavební fakulty ČVUT, obor Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě. S informačními technologiemi má 20 leté zkušenosti, více jak 10 let se pak věnuje digitalizaci, správě a archivaci dokumentů. Má bohaté zkušenosti z vedení mezinárodních projektů zaměřených na implementaci aplikací pro business process outsourcing a oblasti zpracování dokumentů ve společnosti Accenture Services a Siemens IT Solutions and Services. V současné době působí jako Business Consultant ve společnosti SEFIRA, kde se zaměřuje na problematiku dlouhodobé archivace elektronických dokumentů.