Jaroslav Lubas

Jaroslav Lubas

ECM Manager, OKsystem
Jaroslav Lubas vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze obor technologie silikátů. V letech 1988 až 1993 působil v Akademii věd ČR jako vědecký pracovník. Následně pracoval v řadě obchodních, marketingových a odborných funkcích. V současnosti pracuje ve společnosti OKsystem a.s. Dlouhodobě se zabývá oblastí správy a ukládání elektronických dokumentů. Dále působí jako vedoucí odborného teamu ICT UNIE, sekce Důvěryhodný dokument, která připravila a připravuje významné poziční dokumenty zabývající se problematikou dlouhodobého ukládání dokumentů.