Leo Barysz

Leo Barysz

Product Manager, PosAm

Leo pracuje v spoločnosti PosAm ako produktový manažér. Okrem platobnej oblasti sa v súčasnosti venuje elektronickému podpisu s aplikáciou biometrie a využitiu metód identifikácie osôb v informačných systémoch so zameraním nielen na bankovníctvo, ale aj legislatívne požiadavky a dopad na biznis.

Po vyštudovaní Žilinskej univerzity pôsobil 20 rokov na rôznych funkciách v domácich i nadnárodných IT spoločnostiach ako NCR a First Data. Zaoberal sa spracúvaním platobných transakcií, platobných schém kartových spoločností a s tým súvisiacou autorizáciou osôb, riadením vývoja systémov a realizáciou medzinárodných projektov.